fbpx

Што да преземете ако дете падне на глава

Повредите на глава може да се поделат на надворешни (најчесто наскалпот) и внатрешни (повреда начерепот, мозокот и крвните садови во черепот). За среќа, повеќето повреди на главата се надворешни, кои се навидум застрашу- вачки, но всушност не се животозагрожувачки. Внатрешните повреди на мозокот се опасни бидејќи водат до крвавење или нагмечување на мозокот.

Како родителите да реагираат кога детето ќе ја повреди главата?

Без оглед натоа како дошло до повредата,секоја повреда на главата треба да се разбере сериозно. Родителите треба веднаш да побараат помош од доктор. Најмалку е важно на кој начин се случила повредата. Она што ни е од најголемо значење е тоа како детето се однесува. Неговата реакцијаја одредува тежината на повредата. Некои деца немаат сери- озни знаци, додека други доаѓаат во длабока кома. Во секој случај, децата во неколку минути можат да го загубат животот доколку не се реагира на време.

Повреди на скалпот

Скалпот е богат со крвни садови, така што и мала повреда предизвикува големи крвавење. Појава на жмучка (натекнување, оток) претставува насобирање на венска крв на одредено место под кожата. Во овој случај ќе бидат потребни неколку денови до недела за да се повлече спонтано. Веднаш да се консултира доктор ако детето изгубило свест макар и краткотрајно, или ако има некои од овие симптоми:

- не престанува да плаче, се жали на болки во главата и вратот,

- повраќа често,

- тешко се воспоставува контакт и е поспано,

- не оди нормално.

Ако детето не изгубило свест, не повраќа и се однесува нормално може да се третира со ладни облоги (не се апли- цира мраз директно на кожата)секои 3-4 часа по 20 минути. Потребно е детето да се набљудува следните 24 часа. Ако заспие, треба да се буди најмалку 2-3 пати.

Внатрешни повреди

Иако мозокот е обвиткан од тврда мембрана и околу течност (ликвор) тој е сепак подложен на повреда на местото на ударот. Исто така, крвните садови можат да се откинат и да доведат до крвавење. Некои од внатрешните повреди – компликации на скршеница на черепот, откинати крв- ни садови или модринка на мозокот може да бидат витално загрозувачки. Детето треба да биде видено од доктор секогаш кога има:

- Загуба на свест повеќе од неколку минути,

- Нарушено дишење,

- Голема рана на главата,

- Течење на крв или друга течност од носот или увото,

- Нарушување во говорот или гледањето,

- Различна ширина на зениците,

- Слабост на екстремитетите,

 - Болки или стегање во вратот,

-  Грчеви

Ако детето е свесно и има рана на главата:

 • Направите напор детето да остане мирно и без напрегање,
 • Ако раната крвави, покријте ја со завој,
 • Немојте да ја чистите раната,
 • Немојте да притискате врз раната бидејќи може да има скршеница на черепот,
 • Немојте да вадите некакви предмети од раната.

Потрес на мозокот

Потрес претставува повремен прекин на функцијата на нормалниот мозок заради повредата. Тоа е вид на внатрешна повреда на мозокот. Повторувачки потреси може да доведат до трајно оштетување на мозокот. Една од главните причини за потрес се спортски повреди. Детето кое има повреда на мозокот треба да се внимава на следниве знаци:

 • Чувствува вртоглавица, нестабилност,
 • Повраќање и главоболка,
 • Загуба на памтење за време пред и по повредата,
 • Нарушен вид и острина на видот,
 • Нарушен говор и зборување без врска,
 • Отежната концентрација,
 •  Потешкотии во одржување рамнотежа,
 • Анксиозност и нервоза без посебна причина.