fbpx

Десет причини ЗА вакцинација

Вакцинацијата е една од
најефикасните и најисплатливи
здравствени интервенции:

  1. Создава отпорност на организмот кон заболувањата
  2. Го спречува ризикот од заболување
  3. Ја спречува смртноста од заболувањето
  4. Спречува инвалидитет и други последици
  5. Придонесува до зголемување на колективниот имунитет
  6. Спречува појава на епидемии од заразни болести
  7. Ги намалува трошоците за лекување
  8. Ги намалува трошоците за боледување
  9. Поголема ефикасност на родителите на работни места
  10. Обезбедува здраво поколение