Топло добредојде за Дарен

Уште едно мало момче стана член на нашето големо Acibadem Sistina Baby семејство. Се роди на 7 јули и гордите родители Ивана и Ердин решија да се вика Дарен. За бременоста на Ивана се грижел д-р Никола Панчевски, кому родителите му се бескрајно благодарни. Велат само најубави зборови за нашиот доктор.