fbpx

Кое е препорачаното добивање во тежина во бременоста?

Протоколите за добивање во тежина во бременост се следни (се однесува за еден плод)

Потхранети жени(BMI<18.5) треба да добијат во тежина 12-18кг

Жени со нормална тежина (BMI18.5-24,9) треба да добијат во тежина 11-15 кг.

Жени со прекумерна тежина(BMI 25-29.9) треба да добијат во тежина 6-11кг.