fbpx

Преглед: Има едногодишен преглед за проценка на тежината, висината и моторните вештини.

Говор: Брбори кратки реченици кои само тоа ги разбира. Покажува поголема контрола врз интонацијата и модулацијата. Може да изговори 8-12 куси зборови како "АВ-АВ" или "ПА-ПА".

Груби движења: Децата обично проодуваат околу нивниот прв роденден, иако некои пред или по тоа. Првите чекори се несигурни, се сопнува и паѓа.

Хранење: Инсистира да се храни само, ја подига лажицата, но обично не ја погодува устата.

Спиење: Се противи кога треба да оди да спие.