fbpx
Бременост недела по недела

Алатки

Следење на плодностСледење на бременостСледење на бебиња

Преглед: Полугодишниот преглед за проценка на видот, слухот и рефлексите

Говор: Следи едноставни команди како „Дојди ваму!“ Кога тоа од него се бара, покажува кон познатите предмети. Препознава имиња на поголемите делови на телото.

Совет: Развивајте му асоцијации поврзани со предметите што секојдневно ги употребувате означувајќи  ги со неговото име.

Фини движења: Гради мали кули од коцки и потоа ги урива

Груби движења: Се качува по скали со ползење или влечење. Турка или влече играчка додека оди.

Спиење: Утринскиот сон станува покус, но уште има потреба од заспивање попладне.