fbpx

Ndërgjegja: Arrin të dallojë se kur libri me figura është i kthyer me kokë poshtë. Di të shfletojë faqet e librit një nga një.

Të folurit:  Dëshiron të dëgjojë tregime të thjeshta. Fillon të bisedojë dhe të shpreh fjalë në mënyrë për të shprehur ndjanjat apo atë çfarë dëshiron të thotë.

Lëvizje fine:  Mund të veshë këpucë, duke e vendosur këmbën e majtë në atë të djathtë dhe anasjelltas.

Lëvizje të ashpra: Ndryshon lehtë pozicionet nga qëndrimi ulur në këmbë dhe anasjelltas. Në këndin e lojrave dëshiron ti provojë të gjitha lojrat apo të gjitha paisjet.

Ushqimi: Nëse doni të pini ujë, është fëmija juaj ai që dëshiron t’jua sjellë gotën me ujë.

Veshja: Këpucët vazhdon ti veshë në këmbën e gabuar.

Kryerja e detyrave: Kur ndodhet në makinë, përpiqet të vendosë rripin e sigurimit me ndihmën e prindërit.