fbpx

Cila është rritja e peshës trupore e rekomanduar gjatë shtatzënisë?

Protokollet për shtimin e peshës në shtatzëni janë si më poshtë (i referohen mbartjes së një fetusi) :

Për gratë me peshë të ulët trupore (BMI<18.5) duhet të shtojnë peshë 12-18 kg

Për gratë me peshë trupore normale (BMI18.5-24,9) duhet të shtojnë peshë 11-15 kg.

Për gratë me mbipeshë trupore (BMI 25-29.9) duhet të shtojnë 6-11 kg.