fbpx

Të folurit: Mund të thotë 6-7 fjalë krejtësisht të pastra. Duan lodra me muzikë dhe këngë të thjeshta.

Lëvizje fine: Vendos artikuj apo objekte më të vogla në objekte më të mëdha.

Lëvizje të ashpra: Kur përpiqet ta gjuaj topin, qëndron me këmbën mbi top.  Me siguri mundet dhe shkon para dhe mbrapa.

Veshja: Gjatë vitit të dytë e rrit numërin e këmbës dhe këpucës çdo tre muaj.