fbpx

Të folurit: do rima dhe tingëllima. Shpreh nevojat kryesisht nëpërmjet gjesteve. Merr librin dhe ja jep prindit në mënyrë që nëna ose babai t’ia lexojë.

Lëvizjet fine: mban dy ose tre artikuj në një dorë. Zbrazë  kutitë duke i përmbysur ato.

Lëvizje të ashpra: ndalon për të marrë lodrën dhe për ta dërguar në dhomë.

Ushqimi: ka nevojë për 1000 kile kalori për ta ruajtur shpejtësinë e rritjes.

Veshja: mund të bashkëpunojë gjatë veshjes duke i ngritur duart dhe këmbët, madje edhe të krihet.