fbpx

Të folurit: në fund të vitit të dytë mëson se çdo gjë ka emrin e vet, dhe për këtë arsye vazhdimisht pyet ‘Çfarë është kjo?’. Si dhe formon fjali duke kombinuar nga dy-tre fjalë.