fbpx

Kontrollet: Duhet të kryej kontroll gjysmë-vjetor të syve, të dëgjimit dhe reflekseve.

Të folurit:  Ndjek disa komanda të thjeshta si ‘Eja këtu’ kur jo gjë kërkohet nga fëmija, tregon objektet e njohura. Njeh emrat e disa pjesëve të trupit.

Këshillë: Zhvillojini atyre asocime lidhur me artikujt e përditshëm duke i treguar fëmijës emrin e tyre.

Lëvizje fine: Ndërton kulla të vogla me anë të kubave dhe më pas rrëzon ato.

Lëvizje të ashpra: Ngjitet nëçër shkallë duke u zvarritur ose duke u tërhequr. Shtyn apo tërheq lodra gjatë ecjes.

Fjetja:  Gjumi i mëngjesit bëhet më i shkurtër, por akoma ka nevojë për të fjetur gjatë mbasditeve.